Home.png, 5,6kB Star.png, 5,4kB Mail.png, 5,4kB Search.png, 6,1kB facebook.png, 3,0kB

 


Kontakty - Klub bechtěreviků České republiky z. s.

Kontakty:Klub bechtěreviků ČR-Zlínský kraj, pobočný spolek


Spisová značka: L 69720 vedená u Městského soudu v Praze.
Sídlo: Lomená 6377, 760 01 Zlín.
IČO: 067 18 795.
Bankovní spojení:
www: kbzlin.wz.cz


Předseda, statutární zástupce: Ing . Ondřej Vrzal; 603824463; vrzal.ondrej@gmail.com;
místopředseda: Luděk Imrýšek 702047702 Ludim@seznam.cz;
hospodář, administrátor: Jana Imrýšková; 736121815; imryskova@seznam.cz;
člen: Mojmír Šemnický; 776803406; m.semnicky@volny.cz;
člen: Ing. Zdeněk Vavřík 739586634 vavrikz@seznam.cz.Klub bechtěreviků ČR z.s.
Sídlo: Na Slupi 450/4; 128 00 Praha-Nové Mesto (Revmatologický ústav).
Kancelář a poštovní adresa: Karlínské náměstí 59/12; 12850 Praha 2.
Email: klub-bechtereviku@klub-bechtereviku.cz.
www: http://www.klub-bechtereviku.cz
Předseda, statutární zástupce: Jindřich Fanta; U Cihelny 676, 280 02 Kolín 4
Tel.: 605 256 826
E-mail: jindrich.fanta@volny.cz; klub-bechtereviku@seznam.cz;
www.klub-bechtereviku.com


CELOSTÁTNÍ

Kontaktní údaje
Adresa:
Na slupi 450/4
128 00 Praha-Nové Mesto
(Revmatologický ústav)
GPS: N 50°4.06693', E 14°25.27787'
Telefon: +420 602 345 018
Mobil: +420 605 256 826
Email: klub-bechtereviku@klub-bechtereviku.cz
WWW: http://www.klub-bechtereviku.cz

Předseda:
Jindřich Fanta
U Cihelny 676, 280 02 Kolín 4
Tel.: 321 722 158, 605 256 826
E-mail: jindrich.fanta@volny.cz
klub-bechtereviku@seznam.cz
www.klub-bechtereviku.com

Místopředseda:
Loudová Alena
Zenklova 70, 180 00 Praha 8
Tel.: 603 504 603
E-mail: albeacz@volny.cz
klub-bechtereviku@seznam.cz
www.rekondice.klub-bechtereviku.com


Klub bechtěreviků České republiky z.s. je volné sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (bechtěrevova choroba) a také všech zájemců o zlepšení jejich života (odborníků, rodinných příslušníků, přátel apod.), ustavené v souladu se zákonem č. 83/90 Sb. O sdružování občanů.

Sdružení působí na území České republiky, sídlem je Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2. kancelář výkonného výboru , Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8.

Úkolem Klubu je sdružovat pacienty-bechtěreviky, prosazovat a hájit jejich zájmy, zabezpečovat jejich informovanost (především v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní péče, lázeňství i všech dalších oblastech, které mohou přispět ke zlepšení a usnadnění života bechtěreviků) a spolupracovat s vládními a dalšími organizacemi doma i v zahraničí.

Klub bechtěreviků byl založen v roce 1990. Je od svého založení členem Mezinárodní federace bechtěrevických organizací-ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation), která sdružuje okolo 30 bechtěrevických organizací ze všech světadílů .

Klub bechtěreviků je aktivním a zakládajícím členem České rady humanitárních organizací a Národní rady zdravotně postižených ČR. V obou organizacích má své stálé zástupce.

Klub vydává pro své členy a vybranou lékařskou veřejnost měsíčník Bechtěrevik, ve kterém jsou publikovány odborné články lékařů-revmatologů, materiály s problematikou sociálně zdravotní, překlady odborných článků ze zahraničních bechtěrevických časopisů, rady bechtěrevikům, zprávy o činnosti Klubu a jeho krajských výborů a prezidia a dále písemné příspěvky členů Klubu.

Členem Klubu bechtěreviků se může stát každý občan České republiky či cizí státní příslušník starší 15 let, který projeví o členství zájem, a to na základě přihlášky, kterou zašle Klubu a zaplacení členského příspěvku ve výši 300 kč na rok.

Nejvyšším orgánem Klubu bechtěreviků shromáždění delegátů, které svolává výkonný výbor jedenkrát za dva roky.

Jako pomůcku pro rehabilitaci nemocných Bechtěrevovou chorobou vydal Klub "Příručku pro bechtěreviky". Ve spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze magnetofonovou kazetu s názvem "Domácí cvičení" a ve spolupráci s LL Jáchymov a.s. videokazetu s názvem "Cvičení a léčba při zánětlivém onemocnění páteře".

Podstatu své činnosti vidí Klub bechtěreviků především ve výchově pacientů k pravidelným rehabilitačním návykům a životosprávě, odpovídající dg.(M45) Morbus Bechtěrev, v pravidelných informacích o této chorobě ve světle nejnovějších poznatků a v možnostech zpřístupnění skupinového rehabilitačního cvičení. Toto je velký úkol pro krajské organizace. Cílem Klubu bechtěreviků je vybudovat systém regionálních organizací, obdobně, jako je tomu ve většině evropských bechtěrevických organizacích a rovněž tak v USA a Kanadě.