Home.png, 5,6kB Star.png, 5,4kB Mail.png, 5,4kB Search.png, 6,1kB facebook.png, 3,0kB

Klub bechtereviku


Prezentace

Naše hlavní cíle
  • pomáhat zajištení plnohodnotného a rovnoprávného života lidí postižených Bechterevovou chorobou.
  • vytváret sít regionálních organizací Klubu bechtereviku, aby každý obcan Ceské republiky mohl využívat výhod clenství a úcastnit se naší cinnosti.
  • spolupracovat s ostatními organizacemi zdravotni postižených spoluobcanu v Ceské republice.
  • zajištovat kontakt a spolupracovat s mezinárodními organizacemi stejného zamerení.

    Naše aktivity
  • vydáváme informacní obcasník "Bechterevik"
  • porádáme rekondicní pobyty
  • organizujeme rehabilitaení cvicení a plavání
  • organizujeme prednášky a besedy s lékari